Kontakt

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor

Bráfova třída 471/58
674 01 Třebíč

Úřední hodiny a hodiny pro telefonický kontakt:
pondělí 9:00 - 11:00,  13:00 - 15:00 hod.

Telefon: 777 123 040

E-mail pro podatelnu exekutorského úřadu:
epodatelna@exekutortrebic.cz

E-mail pro dražby:
aukce@exekutortrebic.cz

Číslo účtu: 6500014211/7940

IDDS: wv9g84h

 

Dražební vyhláška 093 EX 746/07 dne 4.4.2019

Na p.č.st. 9/3 je postaven zeměděl. objekt bez č.p., který je jednopodlažní, zděný, zastřešený sedlovými střechami. Na p.č.st. 9/5 se nachází zeměd. objekt bez č.p., který je vnitřní částí bývalého kravína - z obou stran sousedí s částmi, které jsou ve vlastnictví jiných majitelů. Objekt je jednopodlažní, zděný, zastřešený sedlovou střechou. Pozemek p.č. 1171 je zahradou, která sousedí s p.č.st. 9/3, je zarostlá ovocnými a okrasnými trvalými porosty, které nejsou udržované ani pěstebně dotčené, jsou z převážné části přestárlé, část vzniklá náletem. Pozemky jsou mírně svažité. Je možné napojení na el. energii, v dosahu veř. kanalizace i plyn. V lokalitě se nachází soukromý vodovod.

 
znalecký posudek
746-07-znal-pos.pdf
dražební vyhláška
dv-746-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 399/07 dne 15.4.2019

Předmětem dražby je 1/4 budovy, která je součástí pozemku p.č.St. 2/3 v obci Číměř v Jihočeském kraji. Pouze v části období byla budova využívána jako hospodářská, převážně využívána pro bydlení. Jsou zde 3 bytové jednotky a příslušenství (sklady). Nachází se v centrální části obce. V místě se nachází veškeré inženýrské sítě. Budova připojena na elektro, vodovod a kanalizaci.

 
dražební vyhláška
dv-399-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 536/08 dne 17.4.2019

Jedná se o id. 1/4 přízemního rodinného domu v obci Třebelovice. Parkování možné na vlastním pozemku. Možné napojení na elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 9+kk se sociálním zařízením.

Příslušenství tvoří zpevněné betonové plochy, studna a přípojky IS.

 
dražební vyhláška
dv-536-08.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1587/07 dne 28.3.2019

Jedná se o id. 1/4 spoluvlastnického podílu k nemocitým věcem sestávající z pozemku p.č. 125/4 - orná půda, p.č. 128/5 - ostatní plocha a p.č. 252/14 - trvalý travní porost v obci Jeřišno. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-1587-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 571/04 dne 26.3.2019

Jedná se o id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávajících z pozemku p.č. 1113/73 (orná půda), p.č. 1800/8 (orná půda), p.č. 1820/29 (orná půda), p.č. 2065/42 (orná půda), p.č. 2121/37 (ovocný sad), p.č. 2582/76 (orná půda), p.č. 2582/77 (orná půda), p.č. 2700/99 (orná půda), p.č. 2700/100 (orná půda), p.č. 2798/8 (orná půda), p.č. 2798/72 (orná půda), p.č. 2799/10 (orná půda), p.č. 2799/11 (orná půda), p.č. 801/10 (orná půda), p.č. 2811/4 (orná půda) a p.č. 2811/5 (orná půda), to vše v obci Vrbice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-571-04.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1096/08 dne 25.3.2019

Jedná se o id. 1/2 rodinného domu v obci Hořepník. Objekt je postaven v nesouvislé vesnické zástavbě. Je přízemní, nepodsklepený, s 1 obytnou místností v podkroví pod sedlovou střechou. Dům sestává ze vstupní chodby, dvou obytných místností, v přízemí a jedné v podkroví, kuchyně, spíže, schodiště, koupelny a WC. Napojení na el. energii, veřejný vodovod i vlastní kopanou studnu. Odpadní vody jsou svedeny platovým potrubím do betonové žumpy. Vytápění zajištěno kotlem na tuhá paliva. Obec není plynofikována.

 
fotodokumentace
foto.pdf
znalecký posudek
1096-08.pdf
dražební vyhláška
dv-1096-08.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 149/09 dne 10.4.2019

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 jednotky č. 221/3 v budově č.p. 221, 398 v obci Adamov, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu. Byt se nachází ve II. nadzemním podlaží zděného, posklepeného bytového domu. Objekt není vybaven výtahem. Napojení na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování možné na veřejné komunikaci před objektem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletní sociálním zázemím. Vytápění ústřední s vlastním kotlem. 

 
dražební vyhláška
dv-149-09.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 827/08 dne 3.4.2019

Jedná se o rodinný dům s dispozicí: v 1. NP je kuchyně, 1 obytný pokoj, chodba a dále 2. NP (1 obytný pokoj). Chybí sociální zařízení, na dvoře suchý záchod. Ve dvoře postavený chlívek. Nejsou řešeny odpadní vody, není zavedena voda, zavedena el. energie, vytápění kamny. 

 
znalecký posudek
gaborova-hrubcice-18.pdf
dražební vyhláška
dv-827-08.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1649/07 dne 27.3.2019

Jedná se o rodinný dům, který není podsklepený, má 1 nadzemní podlaží, vyzděný je převážně z cihel. Sestává ze 3 obytných pokojů, kuchyně, chodby a koupelny. V průběhu posledních let dochází k rekonstrukci a přestavbě domu - přistavěna část, nad kterou je patrně plánováno 2. NP. Objekt je částečně zateplen. Dopravní obslužnost zajištěna autobusovou dopravou, v obci je obchod, MŠ a ZŠ. V obci možnost  připojení na veškeré IS.

 
znalecký posudek
krajickova-jezerany-18.pdf
dražební vyhláška
dv-1649-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3648/05 dne 20.3.2019

Jedná se o 1/2 zahrádkářské chaty včetně zahrady. Pozemky jsou situovány v zahrádkářské osadě Hájky na výšině, asi 400 m na jih od Ostopovic. Přístup k chatě možný po nezpevněných cestách.Zastávka veřejné dopravy je vzdálena cca 800 m. Chata je jednopodlažní montovaná z dřevovláknitých desek, není podsklepená, bez možnosti zřídit podkroví. Před průčelím chaty zbudována provizorní terasa. Do kolonie nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě, možnost napojení na el. energie. 

 
fotodokumentace
3648-05-foto.pdf
znalecký posudek
3648-05.pdf
dražební vyhláška
dv-3648-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 916/08 dne 18.3.2019

Nemovitosti jsou situovány v západní okrajové části zastavěného území. Rod. dům č.p. 68 se nachází v souboru dalších 3 rod. domů. Poslední rok není dům plně obýván. Má půdorysný tvar písmene "L", není podsklepený, má 2 nadzemní podlaží. Sestává z 3 obytných místností + kuchyně, WC a komora. Hospodářské stavení, který na dům navazuje je zděné, nepodsklepené. Odpadní vody jsou odvedeny do betonové jímky. Do objektů byla zavedena el. energie 220/380 V. Není zavedena voda, nejsou připojeny na zemní plyn.

Pozemek p.č. 160 je veden jako zahrada. Leží na severním břehu říčky Brodečky. Pozemek je zarostlý travou a plevelem.

 
dražební vyhláška
dv-916-08.pdf
znalecký posudek
916-08.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1439/10 dne 13.3.2019

Jedná se o nemovitost sestávající z pozemku p.č. 6/3 - zastavěná plocha a nádvoří, který je situován v zastavěné centrální části obce v rovinném terénu. Možné napojení na elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení. Dalšími pozemky jsou vodní plocha a orné půdy, které jsou situovány v severozápadní části katastrálního území. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-1439-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1416/07 dne 11.3.2019

Nemovité věci evidované na LV č. 464:


Jedná se o přízemní nepodsklepený rodinný dům. Objekt je situovaný v zastavěné okrajové části obce Nárameč. Parkování možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studna. Dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení. Příslušenství tvoří oplocení, dřevěná vrata, dřevěná vrátka, opěrná zeď, studna, kamenný chodník a přípojky IS. 


Nemovité věci evidované na LV č. 567:


Jedná se o orné půdy v obci Vladislav, které jsou situovány v severní části katastrálního území Hostákov a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných okolních pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-1416-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2838/10 dne 6.3.2019

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné okrajové části obce. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném a sklonitém terénu, jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: hloubková kanalizace, vlastní studna, septik. Dále možné napojení na elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 s kompletním sociálním zařízením. U rodinného domu je situován přízemní zděný objekt a na tento navazuje přízemní dřevěný objekt. Příslušenství tvoří oplocení, ocelová vrata, ocelová vrátka, septik, studna a přípojky IS.

 
dražební vyhláška
dv-2838-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1353/10 dne 4.3.2019

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene "L", nachází se v zastavěné, okrajové části obce Trnava ve Zlínském kraji. Parkování je možné na vlastním pozemku. V obci je možné připojení na elektro, plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-1353-10.pdf