Kontakt

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor

Bráfova třída 471/58
674 01 Třebíč

Úřední hodiny a hodiny pro telefonický kontakt:
pondělí 9:00 - 11:00,  13:00 - 15:00 hod.

Telefon: 777 123 040

E-mail pro podatelnu exekutorského úřadu:
epodatelna@exekutortrebic.cz

E-mail pro dražby:
aukce@exekutortrebic.cz

Číslo účtu: 6500014211/7940

IDDS: wv9g84h

 

Dražební vyhláška 093 EX 241/10 dne 18.2.2019

Bývalá zemědělská usedlost č.p. 80 včetně příslušenství a pozemků p.č. 643, p.č. 644, p.č. 645 a p.č. 646 jsou situovány v SV části zastavěného území obce Skřípov, v neuspořádané vesnické zástavbě. Přístup k hlavnímu vstupu do nemovitosti je od místní asfaltové komunikace po pozemku p.č. 547, který je ve vlastnictví obce Skřípov. Obytná část I. sestává ze 3 obytných místností, kuchyně, chodby, prádelny a WC. Obytná část II. sestává ze 2 obytných místností, kuchyně, koupelny + WC, spíže a chodby. Plocha uzavřeného dvora p.č. 644 je zatravněné s ovocnými stromy. Na pozemku p.č. 643 je tráva a trvalé porosty. Na parcele číslo 645 rostou ovocné a okrasné stromy. Pozemek p.č. 646 je veden jako orná půda, slouží však jako zatravněná zahrada s trvalými porosty. Nemovitost je zásobována vodou z veřejného vodovodu, voda ze studny slouží jako užitková. V nemovitosti jsou provedeny rozvody el. energie 220 V. Obytná část I. vytápěna lokálními kamny na tuhá paliva, obytná část II. má kotel na TP. 

 
dražební vyhláška
dv-241-10.pdf
fotodokumentace
foto.pdf
znalecký posudek
posudek-241-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1782/10 dne 13.2.2019

Jedná se o samostatně stojící objekt se sedlovou střechou v jihozápadní části na ul. Záhumní. Objekt je přístupný úzkou uličkou podél parcely č. 4195, je napojen pouze na síť elektro. Dispozičně dům obsahuje byt 2+1 bez sociálního příslušenství. Součástí nemovitosti jsou stavební pozemky. 

 
dražební vyhláška
dv-1782-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1492/11 dne 11.2.2019

Rodinný dům č.p. 71 s příslušenstvím (p.č.St.45/1, p.č.St. 45/2 a p.č. 143)

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví se sedlovou střechou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné okrajové části obce Sobůlky v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Možné je napojení na elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod, plynové vedení. Za rodinným domem je situována přízemní, zděná vedlejší stavba. Příslušenství je tvořeno oplocením (drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích a betonové podzdívce), kovová vrátka, přístupový chodník a přípojky IS. 


Pozemek p.č. 144/11

Nemovitost je situována v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Napojení je možné na elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod, plynové vedení. Příslušenství tvoří vedlejší stavba, kterou je bývalá garáž. Zachovány jsou pouze obvodové zdi.


Zemědělské pozemky p.č. 1266/1, p.č. 320, p.č. 1205/51 a p.č.1213/51.

Pozemek p.č. 1266/1 je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 320 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci. Pozemek je obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 1205/51 a p.č. 1213/51 jsou situovány v západní části katastrálního území s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-1492-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3510/05 dne 30.1.2019

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/10 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1273/13 - orná půda, LV č. 679 a dále nemovitých věcí sestávající z pozemku .č. 1206/2 - zahrada, pozemku p.č. 1207/3 - orná půda na LV č. 491. Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části Nebovidy. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné veřejné komunikaci. Možné je napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-3510-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1235/12 dne 23.1.2019

Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci. Možné je napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-1235-12.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1594/05 dne 21.1.2019

id 1/24 orné půdy p.č. 3101/2 o rozloze 1848 m2, orné půdy p.č. 3101/46 o rozloze 217 m2, to vše v obci Dolní Město. Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Dolní Město, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3187/1, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina, a dále po veřejné zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 3187/8 a p.č. 3101/37, které jsou ve vlastnictví Obce Dolní Město. Možné je napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Na pozemcích se nachází vedlejší stavby a venkovní úpravy, které nejsou ve vlastnictví povinného. Příslušenství tedy není zahrnuto. 

 
dražební vyhláška
dv-1594-05.pdf