Kontakt

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor

Bráfova třída 471/58
674 01 Třebíč

Úřední hodiny a hodiny pro telefonický kontakt:
pondělí 9:00 - 11:00,  13:00 - 15:00 hod.

Telefon: 777 123 040

E-mail pro podatelnu exekutorského úřadu:
epodatelna@exekutortrebic.cz

E-mail pro dražby:
aukce@exekutortrebic.cz

Číslo účtu: 6500014211/7940

IDDS: wv9g84h

 

Dražební vyhláška 093 EX 466/04 dne 22.5.2019

Předmětem dražby je id. 1/2 rodinného domu v obci Třešť. Dům obsahuje 2 bytové jednotky - první situovaná na úrovni 1.NP, druhá má samostatnou koupelnu na úrovni 1.NP a ostatní místnosti na úrovni 2.NP.  

 
dražební vyhláška
dv-466-04.pdf
znalecký posudek
posudek.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1643/07 dne 6.5.2019

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 23 v obci Dolenice. Dům je přízemní, nepodsklepený, připojen na zemní plyn. Silnými stránkami nemovitosti je dobrá poloha a lokalita, stabilizovaný stav nemovitosti, pozemek zahrady a v dosahu kompletní inženýrské sítě.

 
znalecký posudek
1643-07.pdf
dražební vyhláška
dv-1643-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 428/06 dne 29.4.2019

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 rodinného domu, zahrady a orné půdy v obci Dalešice. V nedávné době byla provedena rekonstrukce podlah, kuchyně a části vnitřních rozvodů. Nově je provedena koupelna se záchodem, jsou vyměněna okna za plastová, vyměněny vstupní dveře. Rekonstrukce postupně pokračuje. Příslušenství tvoří dílna a sklad. Nemovitosti jsou situovány v mírně svažitém území. Možné napojení na plynovod, elektro, vodovody, obecní splaškovou i dešťovou kanalizaci.

 
znalecký posudek
428-06.pdf
dražební vyhláška
dv-428-06.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3510/05 dne 3.4.2019

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/10 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1273/13 - orná půda, LV č. 679 a dále nemovitých věcí sestávající z pozemku .č. 1206/2 - zahrada, pozemku p.č. 1207/3 - orná půda na LV č. 491. Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části Nebovidy. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné veřejné komunikaci. Možné je napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-3510-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1782/10 dne 25.4.2019

Jedná se o samostatně stojící objekt se sedlovou střechou v jihozápadní části obce Lanžhot na ul. Záhumní. Objekt je přístupný úzkou uličkou podél parcely č. 4195, je napojen pouze na síť elektro. Dispozičně dům obsahuje byt 2+1 bez sociálního příslušenství. Součástí nemovitosti jsou stavební pozemky.

 
dražební vyhláška
dv-1782-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 199/09 dne 24.4.2019

Jedná se o zahradu p.č. 1181/1 v obci Bučovice. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu. Možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-199-09.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1396/11 dne 23.4.2019

Jedná se o pozemek v obci Znojmo, který je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1593 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Na pozemku se nachází náletové porosty neudržovaného náletového charakteru.

 
dražební vyhláška
dv-1396-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 643/11 dne 18.4.2019

Předmětem dražby je rodinný dům v obci Sedlec. Dům se nachází v centrální části obce. Nemovitost je orientovaná v mírně svažitém na východ situovaném území. Dům je nepodsklepený, s jedním kompletním podlažím a stavebně neupravenou půdou. Na pozemku je vedlejší stavba sloužící jako příruční sklad a garáž. Připojení na vodu, elektro

 
znalecký posudek
1255-74-2015.pdf
dražební vyhláška
dv-643-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 746/07 dne 4.4.2019

Na p.č.st. 9/3 je postaven zeměděl. objekt bez č.p., který je jednopodlažní, zděný, zastřešený sedlovými střechami. Na p.č.st. 9/5 se nachází zeměd. objekt bez č.p., který je vnitřní částí bývalého kravína - z obou stran sousedí s částmi, které jsou ve vlastnictví jiných majitelů. Objekt je jednopodlažní, zděný, zastřešený sedlovou střechou. Pozemek p.č. 1171 je zahradou, která sousedí s p.č.st. 9/3, je zarostlá ovocnými a okrasnými trvalými porosty, které nejsou udržované ani pěstebně dotčené, jsou z převážné části přestárlé, část vzniklá náletem. Pozemky jsou mírně svažité. Je možné napojení na el. energii, v dosahu veř. kanalizace i plyn. V lokalitě se nachází soukromý vodovod.

 
znalecký posudek
746-07-znal-pos.pdf
dražební vyhláška
dv-746-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 332/12 dne 27.5.2019

Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to pozemky p.č. 213 - orná půda, p.č. 306/2 - orná půda a p.č. 545/1 - orná půda, to vše v obci Vratislávka. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-332-12.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1381/08 dne 23.5.2019

Předmětem dražby je id. 42/44 lesního pozemku v obci Valašská Polanka. Není uvažováno o jiném využití, než pro plnění funkcí lesů. Pozemky jsou součástí CHKO Beskydy, bez zásadního omezování hospodaření vlastníka lesa.

 
dražební vyhláška
dv-1381-08.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1417/08 dne 21.5.2019

Předmětem dražby jsou pozemky p.č. 2624 - zahrada, p.č. 2625 - vinice a p.č. 226 - orná půda, to vše v obci Újezd u Brna. Pozemky jsou svažité k JZ, zarostlé travou. Není možnost napojení na žádné inž. sítě. 

 
znalecký posudek
1417-08.pdf
dražební vyhláška
dv-1417-08.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 412/09 dne 20.5.2019

Předmětem dražby je zděný, nepodsklepený rodinný dům se 2 nadzemními podlažími. Parkování možné na vlastním pozemku. Dům napojen na elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod. Možné napojená na plynové vedení. Objekt sestává z bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. 

 
dražební vyhláška
dv-412-09.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1645/15 dne 16.5.2019

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 160/2, součástí stavba bez č.p., jiná st., pozemek p.č. 161/4, součástí je stavba č.p. 1243, jiná st., pozemek p.č. 161/5, součástí stavba š.p. 1243, jiná st., pozemek p.č. 155/2, pozemek p.č. 155/21, pozemek p.č. 1552/22 a pozemek p.č. 161/3, to vše v obci Brno - Slatina.

Možné napojení na elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-1645-15.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 92/12 dne 15.5.2019

Předmětem dražby jsou pozemky p.č. 4821/307 orná půda, p.č. 4821/310 orná půda, p.č. 4826/41 vodní plocha, p.č. 4827/42 orná půda, p.č. 4827/46 orná půda, p.č. 4832/4 ostatní plocha, p.č. 4892/70 orná půda v obci Vlčnov. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-92-12.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1346/12 dne 14.5.2019

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 1126/7 nacházející se v bytovém domě č.p. 1124, 1125 a 1126, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Možnost napojení na elektrorozvodnou síť, veřejný vodovod, rozvod zemního plynu a obecní dešťovou i splaškovou kanalizaci.
Byt je o velikosti 3+1, nachází se ve 4. NP bez výtahu.

 
dražební vyhláška
dv-1346-12.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2542/13 dne 13.5.2019

Předmětem dražby je rodinný dům se zahradou v obci Hustopeče. Jedná se o přízemní nepodsklepený dům. Parkování je možné na veřejném místě. Dům je napojen na: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+kk.

 
dražební vyhláška
dv-2542-13.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 4050/13 dne 9.5.2019

Předmětem dražby je rodinný dům se zahradou v obci Lubnice. Jedná se o přízemní nepodsklepený dům. Parkování možné na vlastním pozemku. Možné napojení na elektro, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-4050-13.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2183/10 dne 7.5.2019

Jedná se o dražbu pozemků id. 1/2 spoluvlastnického podílu nemovitostí povinného v obci Oponešice a Mladoňovice.


Pozemky v k.ú. Oponešice

- pozemky jsou zemědělsky využívané, jsou částí lánů orné půdy, pozemky jsou v nájmu ZD Budkov

- pozemky jsou rovinné, většina z nich přístupná přes nezpevněné plochy sousedních pozemků

Pozemky v k.ú. Mladoňovice na Moravě

- pozemek je zemědělsky využívaný, je částí lánu orné půdy, v nájmu ZD Budkov

- pozemek je rovinný, přístupný z polní cesty

 
znalecký posudek
2183-10.pdf
dražební vyhláška
dv-2183-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 262/11 dne 30.4.2019

Jedná se o dražbu id. 1/2 nemovitých věcí v obci Šitbořice, kterými jsou orná půda, ostatní plocha, orná půda a trvalý travní porost s celkovou rozlohou  4.584,5 m2. 

 
znalecký posudek
262-11-znalecky-posudek.pdf
dražební vyhláška
dv-262-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 399/07 dne 15.4.2019

Předmětem dražby je 1/4 budovy, která je součástí pozemku p.č.St. 2/3 v obci Číměř v Jihočeském kraji. Pouze v části období byla budova využívána jako hospodářská, převážně využívána pro bydlení. Jsou zde 3 bytové jednotky a příslušenství (sklady). Nachází se v centrální části obce. V místě se nachází veškeré inženýrské sítě. Budova připojena na elektro, vodovod a kanalizaci.

 
dražební vyhláška
dv-399-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 536/08 dne 17.4.2019

Jedná se o id. 1/4 přízemního rodinného domu v obci Třebelovice. Parkování možné na vlastním pozemku. Možné napojení na elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 9+kk se sociálním zařízením.

Příslušenství tvoří zpevněné betonové plochy, studna a přípojky IS.

 
dražební vyhláška
dv-536-08.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1587/07 dne 28.3.2019

Jedná se o id. 1/4 spoluvlastnického podílu k nemocitým věcem sestávající z pozemku p.č. 125/4 - orná půda, p.č. 128/5 - ostatní plocha a p.č. 252/14 - trvalý travní porost v obci Jeřišno. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-1587-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 571/04 dne 26.3.2019

Jedná se o id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávajících z pozemku p.č. 1113/73 (orná půda), p.č. 1800/8 (orná půda), p.č. 1820/29 (orná půda), p.č. 2065/42 (orná půda), p.č. 2121/37 (ovocný sad), p.č. 2582/76 (orná půda), p.č. 2582/77 (orná půda), p.č. 2700/99 (orná půda), p.č. 2700/100 (orná půda), p.č. 2798/8 (orná půda), p.č. 2798/72 (orná půda), p.č. 2799/10 (orná půda), p.č. 2799/11 (orná půda), p.č. 801/10 (orná půda), p.č. 2811/4 (orná půda) a p.č. 2811/5 (orná půda), to vše v obci Vrbice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-571-04.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1096/08 dne 25.3.2019

Jedná se o id. 1/2 rodinného domu v obci Hořepník. Objekt je postaven v nesouvislé vesnické zástavbě. Je přízemní, nepodsklepený, s 1 obytnou místností v podkroví pod sedlovou střechou. Dům sestává ze vstupní chodby, dvou obytných místností, v přízemí a jedné v podkroví, kuchyně, spíže, schodiště, koupelny a WC. Napojení na el. energii, veřejný vodovod i vlastní kopanou studnu. Odpadní vody jsou svedeny platovým potrubím do betonové žumpy. Vytápění zajištěno kotlem na tuhá paliva. Obec není plynofikována.

 
fotodokumentace
foto.pdf
znalecký posudek
1096-08.pdf
dražební vyhláška
dv-1096-08.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 149/09 dne 10.4.2019

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 jednotky č. 221/3 v budově č.p. 221, 398 v obci Adamov, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu. Byt se nachází ve II. nadzemním podlaží zděného, posklepeného bytového domu. Objekt není vybaven výtahem. Napojení na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování možné na veřejné komunikaci před objektem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletní sociálním zázemím. Vytápění ústřední s vlastním kotlem. 

 
dražební vyhláška
dv-149-09.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3648/05 dne 20.3.2019

Jedná se o 1/2 zahrádkářské chaty včetně zahrady. Pozemky jsou situovány v zahrádkářské osadě Hájky na výšině, asi 400 m na jih od Ostopovic. Přístup k chatě možný po nezpevněných cestách.Zastávka veřejné dopravy je vzdálena cca 800 m. Chata je jednopodlažní montovaná z dřevovláknitých desek, není podsklepená, bez možnosti zřídit podkroví. Před průčelím chaty zbudována provizorní terasa. Do kolonie nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě, možnost napojení na el. energie. 

 
fotodokumentace
3648-05-foto.pdf
znalecký posudek
3648-05.pdf
dražební vyhláška
dv-3648-05.pdf