Kontakt

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor

Bráfova třída 471/58
674 01 Třebíč

Úřední hodiny a hodiny pro telefonický kontakt:
pondělí 9:00 - 11:00,  13:00 - 15:00 hod.

Telefon: 777 123 040

E-mail pro podatelnu exekutorského úřadu:
epodatelna@exekutortrebic.cz

E-mail pro dražby:
aukce@exekutortrebic.cz

Číslo účtu: 6500014211/7940

IDDS: wv9g84h

 

Dražební vyhláška 093 EX 3024/10 dne 22.7.2019

Předmětem ocenění je pozemek p.č. 3286 zastavěný garáží jiného vlastníka a p.č. 1725/300 - zahrada, to vše v obci Uherský Brod. Oba pozemky situovány v jednom celku při bytovém domě. 
Pozemky jsou se závadami - závadou je zastavění stavbami jiných vlastníků a věcné břemeno chůze k domu č.p. 1310.

 
znalecký posudek
3024-10.pdf
dražební vyhláška
dv-3024-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2985/05 dne 11.9.2019

foto

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 132 spolu s pozemkem p.č. 128/1 - zahrada, jež se nachází v obci Havlíčkova Borová. Dům je částečně podsklepený, jednopodlažní. Dům sestává ze vstupní chodby, kuchyně, 2 obytných pokojů a koupelny s WC. Dům je napojen na veřejný vodovod a zemní plyn. Odpadní vody z domu jsou svedeny do betonové  žumpy. Do domu je zavedena světelná i motorová el. energie.  

 
znalecký posudek
znalecky-posudek.pdf
dražební vyhláška
dv-2985-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1012/06 dne 10.9.2019

Předmětem dražby je id. 1/2 rodinného domu č.p. 364 včetně příslušenství a pozemků parc.č.st. 369, parc.č. 691/91 a parc.č. 691/92 - tyto jsou situovány v jižní okrajové části zastavěného území Hrotovic. Rodinný dům je postaven jako samostatně stojící. Rodinný dům je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží, vyzděný je z cihelného zdiva tl. 45 cm, zastřešení je provedeno sedlovou střechou. Hlavní vstup do rod.domu, ke kterému se dostaneme přes předzahrádku, je orientován na SV. Rod.dům má 2 obytné pokoje, kuchyň, koupelnu, zádveří a chodbičku ke schodišti na půdu. Na vlastní rod. dům navazuje po jeho JV straně hospodářské stavení, v němž se nachází komora, ve které je umístěn i suchý záchod, kotelna a sklad. Hospodářská část je vyzděna z cihelného zdiva, je částečně podsklepená, jednopodlažní. Na hospodářské stavení navazuje kolna, vyzděna z cihelného zdiva, je jednopodlažní.Nemovitost je zásobována vodou z veřejného vodovodu, na dvoře je kopaná studna, jenž byla další zdrojem vody. Odpadní vody jsou z domu svedeny do veřejné kanalizace, ze suchého záchodu do betonové žumpy. Nemovitost je napojena na el. energii 220/380V. Vytápění je ústřední - plyn kotel, osazený v hospodářském stavení. Zdrojem teplé vody je el. bojler osazen v koupelně. Dům je napojen na plyn.Chybí splachovací záchod. Před SZ průčelím rod. domu se nachází oplocená předzahrádka - plot z prefabrikovaných betonových dílů na beton. podezdívce, ve kterém jsou osazena plotová kovová vrata a vrátka. Za dvorem a po JZ straně RD je zahrada na pozemcích parc.č. 691/91 a parc.č. 691/2, je zatrávněná. Část plochy dvorku je vydlážděna z beton. dlažby, část z betonu, část zatravněna. 

 
znalecký posudek
znalecky-posudek-1012-06.pdf
dražební vyhláška
dv-1012-06.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 751/08 dne 5.8.2019

Předmětem dražby je id. 1/8 přízemního, zřejmě nepodsklepeného rodinného domu ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou v obci Víska u Kněžic. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „U“, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kněžice. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě(komunikace). Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.

 
dražební vyhláška
dv-751-08.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1275/07 dne 1.8.2019

Předmětem dražby je rekreační chata, která je postavena na pozemku ve vlastnictví jiného subjektu (pozemek není předmětem dražby) a to v obci Velká Bíteš. Příslušenství tvoří zpevněná plocha, venkovní schodiště s opěrnou zídkou, okapový chodník a venkovní udírna. Parkování možné asi 50 m od chaty.

 
znalecký posudek
807-72-2012.pdf
dražební vyhláška
dv-1275-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 225/06 dne 17.9.2019

foto

Předmětem dražby je id. 1/3 rodinného domu č.p. 41 a pozemků St.p.č. 4, St.p.č.5 a p.č. 447 v obci Stošíkovice na Louce. Rodinný dům není podsklepený, má 2 nadzemní podlaží. V 1.NP se nachází 2 obytné pokoje, WC, technické zázemí (kotelna, prádelna, spíž) a garáž. V 2. NP jsou 3 obytné místnosti - obývací pokoj, lodžie, kuchyň s jídelnou, koupelna, WC. Na konci zahrady u RD je postavena stodola. Rodinný dům je napojen na vodu z vlastní kopané studny. Dům napojen na zemní plyn, do domu je zavedena el. energie. 

 
dražební vyhláška
dv-225-06.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3457/05 dne 16.9.2019

Předmětem dražby je id. 1/2 samostatně stojící zděné nepodsklepené jednopodlažní budovy v obci Brno. Budova je postavena na pozemku p.č. 8536, který je ve vlastnictví Jana Bednáře, Vavřinecká 1059/6, 624 00 Brno. Budova je napojena na veřejný vodovod, el energie světelná, napojena na zemní plyn.

Dále je předmětem dražby id. 1/2 samostatně stojící nepodsklepené jednopodlažní budovy v obci Brno. Budova  je postavena na pozemku pč. 8545, který je ve vlastnictví Jana Bednáře, Vavřinecká 1059/6, 624 00 Brno. Nemovitost není připojena na žádné inženýrské sítě, vyjma světelné el. energie. 

 
dražební vyhláška
dv-3457-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 22/06 dne 12.9.2019

foto

Předmětem dražby je id. 1/6 nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 41 a pozemku p.č. 25 - zahrada, to vše v obci Rostěnice - Zvonovice. Rodinný dům (bývalý mlýn) sestává ze 2 obytných částí. U domu je dvůr s venkovním posezením kryté dřevěným přístřeškem s kamenitou udírnou a zděným krbem. Obytné části nejsou podsklepené, jednopodlažní, nemají podkroví. Rod. dům je napojen na vodu z obecní studny (užitková). Dům napojen na zemní plyn, do domu zapojena el. energie. Topení zajištěno plynovými topidly a lokálními kamny. 

 
znalecký posudek
posudek.pdf
dražební vyhláška
dv-22-06.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2506/10 dne 19/8/2019

foto

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 10/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 239 - zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 239), a dále pozemku p.č. 1030/14 - orná půda, vše v obci Moravany, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Moravany a netvoří jednotný funkční celek. Možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení.Pozemek p.č. St. 239 je situován v mírně sklonitém terénu a jepřístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku PK p.č. 2441/1, který je ve vlastnictví: Obec Moravanyy a dále přes nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 354/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Moravany.

 
dražební vyhláška
dv-2506-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1398/08 dne 13.8.2019

Předmětem dražby je budova č.p. 63 postavená na pozemku parc. č. st. 109 včetně tohoto stavebního pozemku, pozemků v jednotném funkčním celku parc. č. 93/9, parc. č. 93/10 a veškerého příslušenství v obci Kramolín. Jedná se o budovu technického vybavení, která byla zřízena, jako zázemí pro obsluhu ČOV v lokalitě. Příslušenství rekreačního objektu tvoří rozestavěná vedlejší stavba, která je postavena severovýchodně od budovy, dále venkovní úpravy, zejména zpevněná komunikace a pozemky v jednotném funkčním celku parc. č. 93/9 a parc. č. 93/10, které jsou evidovány v KN jako ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace.V lokalitě je dostupný veřejný vodovod a elektrorozvodná síť.

 
znalecký posudek
1398-08-znal-posudek.pdf
dražební vyhláška
dv-1398-08.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1594/05 dne 7.8.2019

Předmětem dražby jsou pozemky, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Dolní Město, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3187/1, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina, a dále po veřejné zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 3187/8 a p.č. 3101/37, které jsou ve vlastnictví Obce Dolní Město. Možné je napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Na pozemcích se nachází vedlejší stavby a venkovní úpravy, které nejsou ve vlastnictví povinného. Příslušenství tedy není zahrnuto. 

 
dražební vyhláška
dv-1594-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 729/06 dne 6.8.2019

Předmětem dražby je id. 1/10 pozemků v obci Vysoké Mýto. Jedná se o  32967 m2 orné půdy, 2100 m2 travního porostu, 2805 m2 lesního pozemku. Všechny zemědělské půdy jsou obhospodařovány. Na pozemcích nejsou shledány závady. 

 
znalecký posudek
729-06.pdf
dražební vyhláška
dv-729-06.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1823/11 dne 24.7.2019

Předmětem dražby je přízemní zděný nepodsklepený rodinný dům v obci Morašice. Parkování možné ve vlastním průjezdu. Dům je napojen na elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení. Dále je předmětem pozemek p.č. 543/5 - zahrada.

 
dražební vyhláška
dv-1823-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1645/15 dne 23.7.2019

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 160/2, součástí stavba bez č.p., jiná st., pozemek p.č. 161/4, součástí je stavba č.p. 1243, jiná st., pozemek p.č. 161/5, součástí stavba š.p. 1243, jiná st., pozemek p.č. 155/2, pozemek p.č. 155/21, pozemek p.č. 1552/22 a pozemek p.č. 161/3, to vše v obci Brno - Slatina. Možné napojení na elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-1645-15.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 543/06 dne 18.9.2019

Předmětem dražby jsou pozemky parc.č. a parc.č. 426/28 nacházejí se v obci Sobotka. Pozemky leží cca 500 m vzdušnou čarou na jih od zastavěného území Spyšova ( část Sobotky ), v  území zvaném Na Buvovště,  v lánu orné půdy. Přístup k pozemkům je po nezpevněné cestě, jsou svažité k severu. Pozemky jsou v nájmu Agrochov Sobotka (výpovědní lhůta 1 rok - neovlivňuje obvyklou cenu). 

 
dražební vyhláška
dv-543-06.pdf
znalecký posudek
hruby-sobotka-posudek.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 868/10 dne 9.9.2019

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 10 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 27, p.č. St. 26, p.č. 47, p.č. 50/1, p.č. 59, p.č. 60/1, p.č. 60/2 a p.č. 60/3, to vše v obci Běhařovice. Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškoupálenou. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné nebo nezpevněné komunikaci. Možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 26 - zastavěná plocha a nádvoří je evidován objekt bez čp/če - zem. used. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že tento již neexistuje. Na zadní obytnou část rodinného domu, vpravo, navazuje přízemní vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní krytinou.b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:- studna- přípojky ISPozemky p.č. 59 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 60/1 - ovocný sad, pozemku p.č. 60/2 - zahrada a pozemku p.č. 60/3 - orná půda jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci. Na části pozemků se nachází náletovéporosty plevelného charakteru.

 
dražební vyhláška
dv-868-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2834/10 dne 5.9.2019

Předmětem dražby je pozemek p.č. 2800 - orná půda, v k.ú.Tlumačov na Moravě, obec Tlumačov, který je situován v odlehlé, severní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 600/6 - ostatní plocha. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-2834-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 562/16 dne 4.9.2019

Předmětem dražby je id. 1/2 přízemního, zděného, zřejmě nepodsklepeného rodinného domu bez využitého podkrovípod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA v části obci Ivančince. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném až sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci. Možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět dražby zpřístupněn. 


Dále je předmětem ocenění ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 212/9 - ostatní plocha, vše v k.ú. Řeznovice, obec Ivančice. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na výše uvedenémpozemku se nachází objekt garáže, který není předmětem evidence v KN. Ke dni ocenění nebylo předloženo Kolaudační rozhodnutí, či jiný doklad, na základě kterého by bylo povoleno užívání objektu. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. 


A dále je předmětem dražby ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 628/3 - ostatní plocha, v k.ú. Řeznovice, obec Ivančice, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 696/12 - ostatní plocha. Na částipozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města, obce Ivančice je pozemek veden takto: - p.č. 628/3 - „plochy přírodní“.

 
dražební vyhláška
dv-562-16.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 724/07 dne 3.9.2019

Předmětem dražby je id. 1/2 přízemního, zděného, zřejmě nepodsklepeného rodinného domu v obci Chrast. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitémterénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, dešťová kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-724-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1842/05 dne 2.9.2019

Dražené nemovitosti - id. 1/3 rodinného domu č.p. 416 postavený na parc.č. 240, hospodářské stavení (dřevník) na parc.č. 240, pozemky parc.č. 240 a parc.č. 239/1 - se nacházejí v SZ části zastavěného území Chotěboře, po severní straně ul. Koželužská. Dům je samostatně stojící v neuspořádané městské zástavbě, přístup k němu je po asfaltové místní komunikaci, hlavní vstup do domu je z čelní jihovýchodní strany. Rodinný dům je částečně podsklepený ( do 1/2 ZP 1.NP ), sestává ze dvou nadzemních podlaží. V 1.PP se nacházejí sklepní prostory, v 1.N.P. se nachází vstupní hala, 2 obytné pokoje, kuchyň, chodba, koupelna, WC, komora, schodiště do sklepa a do 2.NP. V 2.NP je kuchyň s jídelnou, 4 obytné pokoje, WC, koupelna, šatna, předsíň a chodba. Z jednoho obytného pokoje je vstup na balkon, který se nachází na JV průčelí domu. Na levou stranu rod. domu navazuje hospodářské stavení ( dřevník ), jenž je dvoupodlažní, nepodsklepený, s pultovou střechou. Nemovitost je napojena na vodu z veřejného vodovodu, vodoměr osazen v 1.NP rod. domu - v betonové šachtě. Odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. V domě je zavedena el. energie 220/380 V. Zemní plyn je přiveden pouze ke zděnému pilíři HUP, který se nachází u hlavních vjezdových vrat na oceň. nemovitost. SZ a SV hranice pozemku parc.č. 239/1 je oplocena plotem ze strojového pletiva na ocel. sloupky. Na JV hranici pozemku parc.č. 240 jsou osazena vjezdová vrata a vrátka - ocel. kce + drátěná výplň. Před SV průčelím RD se nachází venkovní betonové schodiště s kovovým zábradlím. Pozemky parc.č. 240 a parc.č. 239/1 jsou svažité k JV.

 
znalecký posudek
znalecky-posudek-1842-05.pdf
dražební vyhláška
dv-1842-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 335/16 dne 29.8.2019

Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou v obci Holubice. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Holubice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením.

 
dražební vyhláška
dv-335-16.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2961/10 dne 28.8.2019

Předmětem dražby jsou pozemky, resp. vlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemkům parc. č. 588, parc. č. 589/1, parc. č. 589/2, evidovaným na LV č. 591 pro obec a k. ú. Kovalovice, pozemkům parc. č. 1351/8 a parc. č. 1409/23, evidovaným na LV č. 1799 pro obec a k. ú. Pozořice a pozemkům parc. č. 1184/10, parc. č. 1216/17, parc. č. 1216/19 a parc. č. 1218/9 evidovaným na LV č. 31 pro obec a k. ú. Sivice, včetně veškerého příslušenství.V katastrálním území Kovalovice jsou oceňovány zemědělské pozemky v extravilánu obce, a sice 400 – 500 m jižním až jihozápadním směrem od souvisle zastavěné hranice obce Kovalovice. Pozemky nejsou popsány samostatnou BPEJ, jedná se o travní porost a na části pozemku rovněž o trvalé porosty.V katastrálním území Pozořice je oceňován zemědělský pozemek a pozemek na jeho okraji, využívaný jako nezpevněná přístupová cesta. Pozemky jsou v extravilánu obce, a sice 350 m severozápadním směrem od souvisle zastavěné hranice obce Pozořice. Zemědělský pozemek je popsán vlastní BPEJ a nejsou na něm žádné trvalé porosty.V katastrálním území Sivice jsou oceňovány zemědělské pozemky, pozemek na jejich okraji, využívaný jako nezpevněná přístupová cesta a pozemek tvořící remíz vedle cesty, který je hospodářsky nevyužitelný. Pozemky se nacházejí západním směrem od výše uvedených pozemků (k. ú. Pozořice) se kterými sousedí, ale jsou již v k. ú. Sivice. Jsou situovány v extravilánu obce, a sice 350 - 500 m severozápadním směrem od souvisle zastavěné hranice obce Pozořice a Sivice. Zemědělské pozemky jsou popsány vlastními BPEJ a nejsou na nich žádné trvalé porosty.

 
znalecký posudek
1236-55-2015.pdf
dražební vyhláška
dv-2961-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3103/10 dne 27.8.2019

Předmětem dražby je id. 19/32 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1204/47 - orná půda a pozemku p.č. 1207/11 - ostatní plocha, vše v obci Říčany. Jsou situovány v okrajové částizastavěné území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek p.č. 1204/47 je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-3103-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3324/10 dne 26.8.2019

Rodinný dům č.p. 39 s příslušenstvím


Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou v obci Hradčany. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Hradčany-Kobeřice, v místníčásti Hradčany, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu na vyvážení. Dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálnímzařízením.


Pozemek p.č. 161


Předmětem dražby je dále pozemek p.č. 161 - zahrada. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci. 

 
dražební vyhláška
dv-3324-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1810/11 dne 21.8.2019

Předmětem dražby je id. 1/2 nemovitosti, a to přízemního, nepodsklepeného rodinného domu v obci Přibyslav. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Přibyslav, místní části Česká Jablonná, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci. Možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-1810-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 423/05 dne 15.8.2019

Pozemky v k.ú. BlannéP

ředmětem dražby jsou nemovitosti nacházejí se v obci Blanné. Pozemky jsou zemědělsky využívané (vyjma pozemků ostatní plochy, ostatní komunikace parc.č. 397/1 a parc.č. 397/2 ), jsou částí lánů orné půdy, mají výměru do 1 ha ( pouze výměra pozemku parc.č. 250 je 1,09 ha). Pozemky jsou v nájmu družstva Agrodružstvo Blížkovice. Pozemky jsou rovinné, většina z nich je přístupná přes nezpevněné plochy sousedních pozemků.


Pozemky v k.ú. Městys Blížkovice

Předmětem dražby jsou dále nemovitosti nacházejí se v obci Blížkovice. Pozemky jsou zemědělsky využívané, jsou částí lánů orné půdy, jenž se nacházejí po JZ straně silnice E59. Pozemky jsou v nájmu družstva Agrodružstvo Blížkovice.Pozemky jsou rovinné, přístupné přes nezpevněné plochy sousedních pozemků.

 
znalecký posudek
znalecky-posudek-423-05.pdf
dražební vyhláška
dv-423-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1362/11 dne 29.7.2019

Předmětem dražby je rod. dům č.p. 18 v obci Vír, okes Ždár nad Sázavou, dále pozemek p.č. 619/15 o výměře 606m2-zahrada, pozemek p.č. 627 o výměře 65m2-ostatní plocha , pozemek 629/1 o výměře 216 m2 - zahrada to vše na LV 514.

 
dražební vyhláška
odroceni-dv-1362-11.pdf
dražební vyhláška
dv-1362-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 84/09 dne 14.8.2019

Předmětem dražby je id. 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4310 - orná půda v  obci Napajedla, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích.Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-84-09.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 947/10 dne 8.8.2019

Předmětem dražby je id. 1/3 rodinného domu č.p. 585 v obci Třebíč. Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Třebíč, jako řadový krajní. Parkování jemožné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.


Dále je předmětem dražby id. 1/3 objektu bez čp/če - garáž. Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Třebíč, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a jepřístupný po veřejné, zpevněné komunikaci.  Možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Garáž je určena pro jedno osobní vozidlo.


Předmětem dražby je také id. 1/2 nemovitosti, a to pozemku p.č. 223/32 - ostatní plocha a p.č. 223/67 - ostatní plocha, to vše v obci Kozlany. Na pozemku p.č. 223/32 je situován stavebně, technicky, funkčně a provozně dokončený objekt rodinné rekreace, který není předmětem evidence v KN. Jedná se o zděný podsklepený objekt s využitým podkrovím. Parkování možné na vlastním pozemku. Dům na pojen na elektro a septik. Možné dále napojit na obecní vodovod, plynové vedení. 

 
dražební vyhláška
dv-947-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 850/07 dne 12.8.2019

Předmětem dražby je id. 1/2 nemovitosti, a to rodinného domu v obci Jaroměřice nad Rokytnou. Možnost napojení na veřejný vodovod, plynovod a obecní dešťovou i splaškovou kanalizaci. Dům je zděný, nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím. 1. NP - zádveří, chodba, obytná část, ostatní místnosti. V podkroví je neupravená půda. Vedle domu dvorní trakt, kde je vedlejší stavba, která je využívána jako dřevník. Na zbývající části pozemku je zatravněná plocha. 

 
fotodokumentace
foto.pdf
znalecký posudek
850-07.pdf
dražební vyhláška
dv-850-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 158/09 dne 30.7.2019

Předmětem dražby je id. 5/8 pozemku - orná půda v obci Věrovany. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. 

 
dražební vyhláška
dv-158-09.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 169/04 dne 25.7.2019

Předmětem dražby je id. 1/4 nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 4332/13 - orná půda a pozemku p.č. 4332/22 - ostatní plocha, vše v onci Bojkovice. Orná půda je zemědělsky obdělávaná, je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-169-04.pdf