Kontakt

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor

Bráfova třída 471/58
674 01 Třebíč

Úřední hodiny a hodiny pro telefonický kontakt:
pondělí 9:00 - 11:00,  13:00 - 15:00 hod.

Telefon: 777 123 040

E-mail pro podatelnu exekutorského úřadu:
epodatelna@exekutortrebic.cz

E-mail pro dražby:
aukce@exekutortrebic.cz

Číslo účtu: 6500014211/7940

IDDS: wv9g84h

 

Dražební vyhláška 093 EX 3102/10 dne 12.12.2019

foto

Předmětem dražby je rekreační chata č. e. 543 postavená na pozemku parc. č. 1803, bez tohoto pozemku, popř. bez okolního pozemku parc. č. 1811/1, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu, a sice Statutárního města Brna. Jedná se tedy pouze o stavbu rekreační chaty včetně jejího příslušenství, které je zastoupenou pouze venkovními úpravami nepatrného rozsahu. Příslušenství rekreační chaty tvoří malý přístřešek na severovýchodní straně chaty se zpevněnou plochou tvořící podlahu a venkovními úpravami. Nemovitost se nachází asi 250 m severním směrem od souvisle zastavěné obytné zóny severního okraje ulice Libušino údolí v území, které je svažité, na jih orientované, ale není zasaženo žádnými negativními vlivy okolí. 

 
znalecký posudek
1044-196-2013.pdf
dražební vyhláška
dv-3102-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1526/05 dne 24.2.2020

foto

Předmětem dražby je id. 1/2 nemovité věci - jednotky č. 5319/334 v budově č.p. 5317, 5318, 5319, příslušející k části obce Zlín, na pozemcích p.č. St. 8267 a p.č. St. 8269, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a uvedených pozemkům v rozsahu 577/38175, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem s šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako dobrá.

 
dražební vyhláška
dv-1526-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 768/16 dne 17.2.2020

Předmětem dražby je pozemek p.č. 9998 - orná půda, v k.ú. Šitbořice, obec Šitbořice, okres Břeclav, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

 
znalecký posudek
768-16.pdf
dražební vyhláška
dv-768-16.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 108/18 dne 3.2.2020

I) Rodinný dům č.p. 1186 s příslušenstvím a pozemky p.č. 324/5, p.č. 326/3, p.č. 395 a p.č. 396.Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Hluk, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek ajsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 7+1 s kompletnímsociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným dražby zpřístupněn. Na pozemku p.č. 324/5 se nachází objekt bez čp/če - jiná st., který je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem dražby. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

-zpevněná plocha dlážděná

- venkovní schody betonové

- přípojky IS


II) Pozemky p.č. 2121/62, p.č. 2192/59 a p.č. 2271/61Předmětem dražby jsou dále nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2121/62 - zahrada, pozemku p.č. 2192/59 - zahrada a pozemku p.č. 2271/61 - ostatní plocha, vše v k.ú. Hluk, obec Hluk, okres Uherské Hradiště, které jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází stromoví.

 
dražební vyhláška
dv-108-18.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2589/05 dne 29.1.2020

foto

Předmětem dražby je id. 1/3 rodinného domu č.p. 176 včetně příslušenství a pozemků p.č. St. 211, p.č. 505/11, p.č. 506/4 a p.č. 506/5 v obci Bohutice. Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Bohutice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoříjednotný funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví různých subjektů. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu. Dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálním zázemím (pouze suché WC mimo objekt).


a) vedlejší stavby:Na zadní část rodinného domu, vpravo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Za rodinným domem, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situován jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, za kterým je dále situována přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou.


b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:- oplocení smíšené konstrukce s kovovými sloupky- kovová vrátka- žumpa- zpevněné plochy betonové- zpevněné plochy kamenné- zpevněné plochy dlážděné- přípojky IS


Předmětem dražby je dále id. 1/3 pozemků p.č. 66/4 a p.č. 491. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci. Možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-2589-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2081/11 dne 20.1.2020

Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Chropyně, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+kk s podstandardním sociálním zařízením.

 
dražební vyhláška
dv-2081-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 Dr 3/2019 dne 16.12.2019

Předmětem dražby je pozemek p.č. 266 zahrada o celkové výměře 265 m2, v obci Lomy.

 
dražební vyhláška
dr-3-2019.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1289/07 dne 11.12.2019

foto

Předmětem dražby je id. 1/2 dřevěného, nepodsklepeného objektu typu OKÁL se třemi nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Šafov, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace,parkoviště). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studna (na cizím pozemku), společnou žumpu na vyvážení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2x 3+1 každá s kompletním sociálnímzařízením. V roce 2018 byla v části vyměněna okna za nová plastová a objekt byl z části zateplen. 

 
dražební vyhláška
dv-1289-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 945/06 dne 10.12.2019

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1198 - orná půda, pozemku p.č. 1274 - orná půda, pozemku p.č. 1388 - orná půda a pozemku p.č. 1829/13 - orná půda, vše v k.ú. Ronov nad Doubravou, obec Ronov nad Doubravou, okres Chrudim. Pozemky p.č. 1198, p.č. 1274 a p.č. 1388 jsou situovány ve východní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek, přístupné přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1829/13 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-945-06.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1362/11 dne 30.10.2019

foto

Předmětem dražby je rod. dům č.p. 18 v obci Vír, okes Ždár nad Sázavou, dále pozemek p.č. 619/15 o výměře 606m2-zahrada, pozemek p.č. 627 o výměře 65m2-ostatní plocha , pozemek 629/1 o výměře 216 m2 - zahrada to vše na LV 514.

 
dražební vyhláška
dv-odroc-1362-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3103/10 dne 9.12.2019

Předmětem dražby je id. 19/32 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1204/47 - orná půda a pozemku p.č. 1207/11 - ostatní plocha, vše v obci Říčany. Jsou situovány v okrajové částizastavěné území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek p.č. 1204/47 je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-3103-10.pdf