Kontakt

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor

Bráfova třída 471/58
674 01 Třebíč

Úřední hodiny a hodiny pro telefonický kontakt:
pondělí 9:00 - 11:00,  13:00 - 15:00 hod.

Telefon: 777 123 040

E-mail pro podatelnu exekutorského úřadu:
epodatelna@exekutortrebic.cz

E-mail pro dražby:
aukce@exekutortrebic.cz

Číslo účtu: 6500014211/7940

IDDS: wv9g84h

 

Dražební vyhláška 093 EX 241/10 dne 10.12.2018

id 1/2 rodinného domu č.p. 80, p.č. 643 zahrada, p.č. 645 zahrada, p.č. 646 orná půda v obci Skřípov. Bývalá zemědělská usedlost č.p. 80 včetně příslušenství a pozemků p.č. 643, p.č. 644, p.č. 645 a p.č. 646 jsou situovány v SV části zastavěného území obce Skřípov, v neuspořádané vesnické zástavbě. Přístup k hlavnímu vstupu do nemovitosti je od místní asfaltové komunikace po pozemku p.č. 547, který je ve vlastnictví obce Skřípov. Obytná část I. sestává ze 3 obytných místností, kuchyně, chodby, prádelny a WC. Obytná část II. sestává ze 2 obytných místností, kuchyně, koupelny + WC, spíže a chodby. Plocha uzavřeného dvora p.č. 644 je zatravněné s ovocnými stromy. Na pozemku p.č. 643 je tráva a trvalé porosty. Na parcele číslo 645 rostou ovocné a okrasné stromy. Pozemek p.č. 646 je veden jako orná půda, slouží však jako zatravněná zahrada s trvalými porosty. Nemovitost je zásobována vodou z veřejného vodovodu, voda ze studny slouží jako užitková. V nemovitosti jsou provedeny rozvody el. energie 220 V. Obytná část I. vytápěna lokálními kamny na tuhá paliva, obytná část II. má kotel na TP. 

 
znalecký posudek
posudek-241-10.pdf
dražební vyhláška
241-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 288/07 dne 7.1.2019

Jedná se o rodinný dům č.p. 39 a pozemky p.č.St.542, p.č. 13/2 a p.č. 9265/45. Tyto jsou situovány ve východní části zastavěného území obce Dyjákovice. Rodinný dům není podsklepený, má jedno nadzemní podlaží, vyzděný ze smíšeného zdiva, zastřešen sedlovou střechou. Hlavní vstup a okna z obytných místností jsou orientovány ja jih. Na pravou stranu nemovitosti přímo navazuje hospodářské stavení. Stavení je vyzděno ze smíšeného zdiva, není podsklepeno.Dvůr je zpevněn betonovými a kamennými plochami. Na dvůr navazuje zahrada, jež je oplocena strojovým pletivem. Na východní stranu hospodářského stavení navazuje zděný zemní sklep.Po východní straně nemovitosti se nachází pozemek p.č. 9265/45, tento je zatravněný.Nemovitost je zásobována vodou z veřejného vodovodu. Odpadní vody jsou svedeny do betonové žumpy. K domu je přiveden zemní plyn. Dům je napojen na el. energii 220/380 V. Vytápění je zajištěno lokálními el. topidly. 

 
znalecký posudek
posudek-288-07.pdf
dražební vyhláška
dv-288-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 734/16 dne 28.1.2019

Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví se sedlovou střechou. Objekt je situován do půdorysného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Brno, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.

 
dražební vyhláška
734-16-dv.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1396/11 dne 16.1.2019

Pozemek - orná půda - je situován v centrální části katastrálního území s přístupem po nezpevněném pozemku na p.č. 1167 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů

 
dražební vyhláška
dv-1396-11-2.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1235/12 dne 23.1.2019

Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci. Možné je napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-1235-12.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1594/05 dne 21.1.2019

id 1/24 orné půdy p.č. 3101/2 o rozloze 1848 m2, orné půdy p.č. 3101/46 o rozloze 217 m2, to vše v obci Dolní Město. Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Dolní Město, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3187/1, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina, a dále po veřejné zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 3187/8 a p.č. 3101/37, které jsou ve vlastnictví Obce Dolní Město. Možné je napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Na pozemcích se nachází vedlejší stavby a venkovní úpravy, které nejsou ve vlastnictví povinného. Příslušenství tedy není zahrnuto. 

 
dražební vyhláška
dv-1594-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1396/11 dne 16.1.2019

Jedná se o pozemek, který je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1593 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu.Na pozemku se nachází náletové porosty neudržovaného náletového charakteru.

 
opravné usnesení
opravne-usn.pdf
dražební vyhláška
1396-11-dv.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 199/09 dne 9.1.2019

Jedná se o pozemek p.č. 1181/1 zahrada, který je situován v okrajové části města Bučovice. Zahrada je situovaná v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2690/3, přes nezpevněné pozemky na p.č. 1260/29 a přes pozemek p.č. 1181/2, které jsou ve vlastnictví státu. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 7 m od předmětu ocenění. Napojení je možné na elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení.  

 
dražební vyhláška
199-09-dv.pdf
 

Dražební vyhláška 093 DR 1/2018 dne 19.12.2018

id 1/2 rodinného domu č.p. 41 v obci Budišov. Nemovitost je řadový krajní, částečně podsklepený rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím. Valbová střecha, krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda vápenná. Okna jsou dřevěná špaletová, vnitřní dveře plné a prosklené. Topení je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Koupelna je nedokončená, WC splachovací. Podlady z dlažeb, koberců a PVC. Teplá voda z boileru. Kuchyň standardní s plynovým sporákem. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci do jímky a plyn. Ve dvoře se nachází objekt garáže a zděná kůlna.


POZOR! Ve znaleckém posudku je oceněna celá nemovitost, jež je v SJM povinného a jeho manželky!

 
dražební vyhláška
010-093-dr-1-18dr-vyhlaska-1.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3451/13 dne 17.12.2018

Nemovité věci jsou situovány v jihovýchodní okrajové části zastavěného území obce Radkovice u Budče. Přístup na pozemek p.č. St. 61, na němž je postavený objekt bydlení č.p. 49 spolu s příslušenstvím (dílna a kolna), je z místní asfaltové komunikace, pozemek p.č. 2166 je předzahrádkou před objektem bydlení č.p. 49, pozemek p.č. 1337/2 je využíván jako zahrada, přístupný je pouze přes pozemek p.č.St. 61. Pozemek p.č.St. 104, na kterém je postaven dřevěný včelín, leží uprostřed zahrady p.č. 1337/2.Součástí pozemku zastavěné plochy a nádvoří p.č. St. 61 je objekt bydlení č.p. 49, který není podsklepený, má jedno nadzemní podlaží, vyzděný je patrně ze smíšeného zdiva, zastřešený sedlovou střechou bez podkroví, sestává ze 2 obytných pokojů, kuchyně, koupelny, WC, chodby, komory, zděné verandy, kotelny, průjezdu a garáže. Na pozemku p.č.St.61 jsou postaveny ještě dílna a kotelna, které nejsou podsklepené, mají jedno nadzemní podlaží. Kolna je vestavěna do proluky mezi východní průčelí objektu bydlení č.p. 49 a sousední objekt, dílna navazuje na kolnu směrem do dvora, kolna je zastřešená sedlovou střechou, dílna střechou pultovou. Nezastavěná část pozemku p.č.St. 61 je využívána jako nezpevněný dvůr.Součástí pozemku p.č. St. 104 je jiná stavba bez č.p. - včelín, který je jednopodlažní, dřevěný, jednostranně obíjený, zastřešený sedlovou střechou bez podkroví.Odpadní vody jsou svedeny do jímky, je zavedena el.energie 220/380 V, objekt je napojen na veř. vodovod, k objektu je přiveden zemní plyn, vytápění je ústřední - kotel na TP.

 
dražební vyhláška
3451-13-dv.pdf
znalecký posudek
3451-13.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 151/05 dne 12.12.2018

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Žďár nad Sázavou, místní části Veselíčko, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na veřejném místě. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci a přes nezpevněnou komunikaci. Je možné napojení na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. 

 
dražební vyhláška
151-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 395/03 dne 3.12.2018

id 1/2 rodinného domu č.p. 71 sloužící k bydlení v obci Běhařovice. Jedná se o zděný, částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části městyse Běhařovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 335/2 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 2/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Městys Běhařovice.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 7 + 1 s kompletním sociálním zařízením.Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiál, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření před 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1997 byla provedena nadstavba II. nadzemního podlaží. Dále byla vyměněna okna za nová dřevěná zdvojená a to včetně klempířských konstrukcí, byly provedeny nové rozvody elektra a vody. Byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí. 

 
dražební vyhláška
drazebni-vyhlaska-135090-dv.pdf