Kontakt

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor

Bráfova třída 471/58
674 01 Třebíč

Úřední hodiny a hodiny pro telefonický kontakt:
pondělí 9:00 - 11:00,  13:00 - 15:00 hod.

Telefon: 777 123 040

E-mail pro podatelnu exekutorského úřadu:
epodatelna@exekutortrebic.cz

E-mail pro dražby:
aukce@exekutortrebic.cz

Číslo účtu: 6500014211/7940

IDDS: wv9g84h

 

Dražební vyhláška 093 EX 3102/10 dne 12.12.2019

foto

Předmětem dražby je rekreační chata č. e. 543 postavená na pozemku parc. č. 1803, bez tohoto pozemku, popř. bez okolního pozemku parc. č. 1811/1, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu, a sice Statutárního města Brna. Jedná se tedy pouze o stavbu rekreační chaty včetně jejího příslušenství, které je zastoupenou pouze venkovními úpravami nepatrného rozsahu. Příslušenství rekreační chaty tvoří malý přístřešek na severovýchodní straně chaty se zpevněnou plochou tvořící podlahu a venkovními úpravami. Nemovitost se nachází asi 250 m severním směrem od souvisle zastavěné obytné zóny severního okraje ulice Libušino údolí v území, které je svažité, na jih orientované, ale není zasaženo žádnými negativními vlivy okolí. 

 
znalecký posudek
1044-196-2013.pdf
dražební vyhláška
dv-3102-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1526/05 dne 24.2.2020

foto

Předmětem dražby je id. 1/2 nemovité věci - jednotky č. 5319/334 v budově č.p. 5317, 5318, 5319, příslušející k části obce Zlín, na pozemcích p.č. St. 8267 a p.č. St. 8269, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a uvedených pozemkům v rozsahu 577/38175, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem s šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako dobrá.

 
dražební vyhláška
dv-1526-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 768/16 dne 17.2.2020

Předmětem dražby je pozemek p.č. 9998 - orná půda, v k.ú. Šitbořice, obec Šitbořice, okres Břeclav, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

 
znalecký posudek
768-16.pdf
dražební vyhláška
dv-768-16.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1124/11 dne 10.2.2020

foto

Předmětem dražby jsou nemovité věci - objekt č.p. 192 - rod. dům, příslušející k části obce Kněždub, na pozemku p.č. St. 99/1, včetně pozemku p.č. St. 99/1 - zastavěná plocha a nádvoří, objekt bez čp/če, zem. stav, na pozemku p.č. St. 377, včetně pozemku p.č. St. 377 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. St. 378 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Kněždub, obec Kněždub, okres Hodonín. Objekt č.p. 192 je užíván jako pohostinství / bar. Objekt bez čp/če, zem. stav již neexistuje, na pozemku se nachází pouze původní svislé konstrukce. Část objektu č.p. 192 je situována na pozemku p.č. 6759/10 ve vlastnictví obce Kněždub. Jedná se o přízemní, zděný objekt pravděpodobně bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kněždub, v řadové zástavbě jako samostatněstojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 5323/2 - ostatní plocha. Objekt je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dále možné napojení na plynové vedení.


a) vedlejší stavby:Na zadní část objektu navazuje přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou onduline, která je z části situována na pozemku p.č. 6759/10 ve vlastnictví obce Kněždub. Na pozemcích p.č. 377 a p.č. 378 je situována přízemní, vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, za kterou je dále situována přízemní, vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou.


b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- oplocení

- zděná zídka

- zpevněná plocha dlážděná

- udírna

- přípojky IS

 
dražební vyhláška
dv-1124-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 108/18 dne 3.2.2020

I) Rodinný dům č.p. 1186 s příslušenstvím a pozemky p.č. 324/5, p.č. 326/3, p.č. 395 a p.č. 396.Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Hluk, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek ajsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 7+1 s kompletnímsociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným dražby zpřístupněn. Na pozemku p.č. 324/5 se nachází objekt bez čp/če - jiná st., který je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem dražby. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

-zpevněná plocha dlážděná

- venkovní schody betonové

- přípojky IS


II) Pozemky p.č. 2121/62, p.č. 2192/59 a p.č. 2271/61Předmětem dražby jsou dále nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2121/62 - zahrada, pozemku p.č. 2192/59 - zahrada a pozemku p.č. 2271/61 - ostatní plocha, vše v k.ú. Hluk, obec Hluk, okres Uherské Hradiště, které jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází stromoví.

 
dražební vyhláška
dv-108-18.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2589/05 dne 29.1.2020

foto

Předmětem dražby je id. 1/3 rodinného domu č.p. 176 včetně příslušenství a pozemků p.č. St. 211, p.č. 505/11, p.č. 506/4 a p.č. 506/5 v obci Bohutice. Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Bohutice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoříjednotný funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví různých subjektů. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu. Dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálním zázemím (pouze suché WC mimo objekt).


a) vedlejší stavby:Na zadní část rodinného domu, vpravo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Za rodinným domem, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situován jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, za kterým je dále situována přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou.


b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:- oplocení smíšené konstrukce s kovovými sloupky- kovová vrátka- žumpa- zpevněné plochy betonové- zpevněné plochy kamenné- zpevněné plochy dlážděné- přípojky IS


Předmětem dražby je dále id. 1/3 pozemků p.č. 66/4 a p.č. 491. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci. Možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-2589-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2081/11 dne 20.1.2020

Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Chropyně, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+kk s podstandardním sociálním zařízením.

 
dražební vyhláška
dv-2081-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 Dr 3/2019 dne 16.12.2019

Předmětem dražby je pozemek p.č. 266 zahrada o celkové výměře 265 m2, v obci Lomy.

 
dražební vyhláška
dr-3-2019.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1289/07 dne 11.12.2019

foto

Předmětem dražby je id. 1/2 dřevěného, nepodsklepeného objektu typu OKÁL se třemi nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Šafov, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace,parkoviště). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studna (na cizím pozemku), společnou žumpu na vyvážení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2x 3+1 každá s kompletním sociálnímzařízením. V roce 2018 byla v části vyměněna okna za nová plastová a objekt byl z části zateplen. 

 
dražební vyhláška
dv-1289-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 945/06 dne 10.12.2019

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1198 - orná půda, pozemku p.č. 1274 - orná půda, pozemku p.č. 1388 - orná půda a pozemku p.č. 1829/13 - orná půda, vše v k.ú. Ronov nad Doubravou, obec Ronov nad Doubravou, okres Chrudim. Pozemky p.č. 1198, p.č. 1274 a p.č. 1388 jsou situovány ve východní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek, přístupné přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1829/13 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-945-06.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1362/11 dne 30.10.2019

foto

Předmětem dražby je rod. dům č.p. 18 v obci Vír, okes Ždár nad Sázavou, dále pozemek p.č. 619/15 o výměře 606m2-zahrada, pozemek p.č. 627 o výměře 65m2-ostatní plocha , pozemek 629/1 o výměře 216 m2 - zahrada to vše na LV 514.

 
dražební vyhláška
dv-odroc-1362-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3103/10 dne 9.12.2019

Předmětem dražby je id. 19/32 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1204/47 - orná půda a pozemku p.č. 1207/11 - ostatní plocha, vše v obci Říčany. Jsou situovány v okrajové částizastavěné území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek p.č. 1204/47 je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-3103-10.pdf