Kontakt

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor

Bráfova třída 471/58
674 01 Třebíč

Úřední hodiny a hodiny pro telefonický kontakt:
pondělí 9:00 - 11:00,  13:00 - 15:00 hod.

Telefon: 777 123 040

E-mail pro podatelnu exekutorského úřadu:
epodatelna@exekutortrebic.cz

E-mail pro dražby:
aukce@exekutortrebic.cz

Číslo účtu: 6500014211/7940

IDDS: wv9g84h

 

Dražební vyhláška 093 EX 199/09 dne 19.9.2019

Předmětem dražby je pozemek p.č. 1181/1 - zahrada v obci Bučovice. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné. Možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-199-09.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3102/10 dne 12.12.2019

foto

Předmětem dražby je rekreační chata č. e. 543 postavená na pozemku parc. č. 1803, bez tohoto pozemku, popř. bez okolního pozemku parc. č. 1811/1, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu, a sice Statutárního města Brna. Jedná se tedy pouze o stavbu rekreační chaty včetně jejího příslušenství, které je zastoupenou pouze venkovními úpravami nepatrného rozsahu. Příslušenství rekreační chaty tvoří malý přístřešek na severovýchodní straně chaty se zpevněnou plochou tvořící podlahu a venkovními úpravami. Nemovitost se nachází asi 250 m severním směrem od souvisle zastavěné obytné zóny severního okraje ulice Libušino údolí v území, které je svažité, na jih orientované, ale není zasaženo žádnými negativními vlivy okolí. 

 
znalecký posudek
1044-196-2013.pdf
dražební vyhláška
dv-3102-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 Dr 1/2019 dne 25.9.2019

Nabízený objekt o zast. ploše 51m2 č. p  362  se nachazí  v CHKO Bílé Karpaty, v oblíbené lokalitě  Lopeník - Mikulčin vrch podél moravskoslovenských hranic v nadmořské výšce 900m. Bílé Karpaty patří mezi deset oblastí s nejlepším životním prostředím v České republice a jsou ceněny především pro svou nepoškozenou krajinu a čisté ovzduší. Chata je částečně podsklepená se železobetonovým základem a základovou deskou, nadzákladová část je dřevěnná a tvoří ji : v prvním 1. NP zádveří s posezením,chodba WC, sprchový kout, obytný pokoj, v 2. NP se nachází 2 pokoje  s plechovou falcovanou střechou. Napojena na elektřinu, privátní nově zbudovanou kanalizaci. Topení el. přímotopy. V blízkosti chaty se nachází lyžařský vlek, krásný výhled na okolí. 

 
dražební vyhláška
093-dr-1-2019-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1289/07 dne 11.12.2019

foto

Předmětem dražby je id. 1/2 dřevěného, nepodsklepeného objektu typu OKÁL se třemi nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Šafov, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace,parkoviště). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studna (na cizím pozemku), společnou žumpu na vyvážení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2x 3+1 každá s kompletním sociálnímzařízením. V roce 2018 byla v části vyměněna okna za nová plastová a objekt byl z části zateplen. 

 
dražební vyhláška
dv-1289-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 945/06 dne 10.12.2019

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1198 - orná půda, pozemku p.č. 1274 - orná půda, pozemku p.č. 1388 - orná půda a pozemku p.č. 1829/13 - orná půda, vše v k.ú. Ronov nad Doubravou, obec Ronov nad Doubravou, okres Chrudim. Pozemky p.č. 1198, p.č. 1274 a p.č. 1388 jsou situovány ve východní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek, přístupné přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1829/13 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-945-06.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1362/11 dne 30.10.2019

foto

Předmětem dražby je rod. dům č.p. 18 v obci Vír, okes Ždár nad Sázavou, dále pozemek p.č. 619/15 o výměře 606m2-zahrada, pozemek p.č. 627 o výměře 65m2-ostatní plocha , pozemek 629/1 o výměře 216 m2 - zahrada to vše na LV 514.

 
dražební vyhláška
dv-odroc-1362-11.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 3103/10 dne 9.12.2019

Předmětem dražby je id. 19/32 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1204/47 - orná půda a pozemku p.č. 1207/11 - ostatní plocha, vše v obci Říčany. Jsou situovány v okrajové částizastavěné území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek p.č. 1204/47 je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-3103-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 724/07 dne 29.10.2019

Předmětem dražby je id. 1/2 přízemního, zděného, zřejmě nepodsklepeného rodinného domu v obci Chrast. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitémterénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, dešťová kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

 
dražební vyhláška
dv-724-07.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 2506/10 dne 8.10.2019

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 984 - orná půda, v k.ú. Hýsly, obec Hýsly, okres Hodonín, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

 
dražební vyhláška
dv-2506-10.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 1116/05 dne 7.10.2019

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 31 včetně příslušenství a pozemků parc.č. st. 5 a parc.č. 53. Nemovitost je samostatně stojící v neuspořádané vesnické zástavbě. lavní vstup do domu je přes předzahrádku, jenž se nachází na pozemku jiného vlastníka.Je částečně podsklepený ( do 1/2 ZP 1.NP ), se 2 nadzemními podlažími ( část 2.NP je podkrovím, protože se jedná pouze o částkuchyně, koupelnu a schodiště, bude dům zařazen jako se 2 NP bez podkroví ), je zděný z cihelného zdiva ( původní část ) i z tvárnic ( nadstavba ), zastřešení je sedlovou střechou. Rod. dům sestává v 1.NP ze 2 obytných místností, kuchyně, koupelny, WC, šatny, verandy, chodby se schodišťovým prostorem, další chodby a komory. V 2.NP jsou 2 obytné pokoje, kuchyně s jídelnou a spíží,koupelna, WC a chodba se schodišťovým prostorem. Z jídelny je vstup na terasu. Na jihozápadní stranu RD navazuje dílna, jenž je postavena na parc.č.st. 5 a na parc.č. 53, je zděná, nepodsklepená, přízemní, zastřešená sedlovou i pultovou střechou bez podkroví. Část dílny je využívána jako garáž. Před dílnou se nachází zděný objekt, ve kterém je chlívek a suchý záchod. Za RD na parc.č. 53 je postaven sklad dřeva, nosnou fci tvoří ocel. sloupy s dřevěným jednostranně obíjeným pláštěm, střecha pultová.Zahrada je oplocena dřevěným laťkovým plotem. Nemovitost je zásobována vodou z veřejného vodovodu ( vodoměr osazen ve sklepě na zdi ). Odpadní vody z nemovitosti jsou svedeny do veřejné kanalizace. Nemovitost je napojena na el. energie 220/380 V. Vytápění je v rod. domě ústřední, zajištěno kotlem na TP, jenž je osazen ve sklepě, ohřev vody je zajištěn el. bojlerem, jenž je rovněž osazen ve sklepě. Nemovitost nelze napojit na zemní plyn - obec není plynofikována.


Pozemek zahrady je zatrávněný, svažitost větší než 15%. V lokalitě, kde se nachází nemovitost, se nevyskytují negativní vlivy. Poloha není zatížena problémovými sousedy, ani jinými nepříznivými vlivy z titulu osídlení. Nemovitost leží v Přírodním parku Kojetín.

Pozemek parc.č. 606 - trvalý travní porost, leží cca 500 m na SV od zastavěného území Kojetína. Jedná se o louku, jenž dle ÚP není určena k zastavění.

 
znalecký posudek
hrachovec-kojetin-posudek.pdf
dražební vyhláška
dv-1116-05.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 655/12 dne 2.10.2019

Předmětem dražby je id. 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 959 - orná půda, pozemku p.č. 960/1 - zahrada a pozemku p.č.960/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Šanov, č.p. 130, rod.rekr (LV č.673 - není předmětem dražby), vše v obci Šanov. Pozemky jsou situovaný v rovinném terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Přes pozemky vede trasael. sítě.

 
dražební vyhláška
dv-655-12.pdf
 

Dražební vyhláška 093 EX 836/09 dne 1.10.2019

Předmětem dražby je id. 1/8 nemovité věci - pozemku p.č. 1641 - orná půda v obci Lednice, který je situován v centrální části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek jezemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku. Tento je zpracován na spoluvlastnický podíl ve výši id. ¾. Vzhledem k tomu, že dražební jednání je organizováno pouze na id. 1/8, byla výsledná cena v poměrné výši upravena.

 
dražební vyhláška
dv-836-09.pdf
 

Dražební vyhláška 093 Dr 2/2019 dne 30.9.2019

Předmětem dražby je id. 1/2 pozemků p.č. 2544 a p.č. 3049, to vše v obci Lubnice.

 
dražební vyhláška
093-dr-2-2019-21.pdf
 

Dražební vyhláška 093 Dr 2/2019 dne 26.9.2019

Předmětem dražby je id. 1/2 rodinného domu a pozemku pč. 208 v obci Vratěnín. Jedná se o jednopatrový nepodsklepený dům.Vytápění pomocí kotle na tuhá paliva. V kuchyni sporák na plyn. Dům včetně elektroinstalace. Zdrojem teplé vody elektrický bojler. Toaleta splachovací. Objekt napojen na el. energie, vodovodní přípojku a obecní kanalizaci. Na dvoře umístěna studna. 

 
dražební vyhláška
093-dr-2-2019-20.pdf